Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Báo cáo đề cương NCKH Sinh viên khóa 2010

       Căn cứ vào sứ mạng của nhà trường:

 “Đào tạo nhân lực chất lượng cao có ý thức chính trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế.

Bồi dưỡng nhân tài, có khả năng học lên sau đại học có năng lực nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao.

Sinh viên tốt nghiệp làm việc hiệu quả, từng bước tự đào tạo thành nhà quản lý đáp ứng nhu cầu của các tổ chức trong xã hội”.

              Khoa CNSH-MT luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các sinh viên trong khoa tham gia nghiên cứu khoa học.

             Nhằm nâng cao chất lượng các đề tài NCKH, Khoa CN Sinh học – Môi trường đã tổ chức cho sinh viên khóa 2010 báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học tại tại các phòng B402 và B403 (cơ sở 1).

              Tham dự buổi báo cáo có Cô ThS. Lê Thị Thu Hương - Phó trưởng Khoa, TS. Thái Xuân Du – Cố vấn ngành CN Sinh học cùng các thầy cô trong khoa và đông đảo các bạn sinh viên Khoa CN Sinh học – Môi trường.

              Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên Khoa CN Sinh học – Môi trường năm nay là 17 đề tài. Trong đó, 07 đề tài thuộc ngành CN Sinh học và 10 đề tài thuộc ngành CN Môi trường.

Qua báo cáo của các sinh viên, các thầy cô đã đóng góp ý kiến, đưa ra định hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài và giúp sinh viên hiểu rõ vấn đề hơn để hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

                 Nhìn chung năm nay các bạn sinh viên đã nỗ lực chuẩn bị bài báo cáo rất tốt, các bài báo cáo đều đi vào trọng tâm của đề tài. Các đề tài đã được Hội đồng đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn, nội dung đề tài phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, công ty, xí nghiệp.

                  Sau đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo: