Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Trường ĐH Lạc Hồng tham dự khóa đào tạo: Quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005

        Nhận được lời mời từ Văn phòng Công nhận chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ cùng với sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường ĐH Lạc Hồng TS. Nguyễn Thanh Sơn cán bộ khoa Cơ – Điện tử và ThS. Lê Phú Đông cán bộ khoa Công nghệ Sinh học – Môi trường đã tham gia khóa đào tạo: “Quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005” (Quality Management in the Laboratory against ISO/IEC 17025:2005) trong 05 ngày tại Tp. HCM với 05 module:

1.      ISO/IEC 17025:2005

2.      Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý/ Management System Documentation

3.      Lựa chọn xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp/ Method Validation

4.      Ước lượng độ không đảm bảo đo/ Estimation of MU

5.      Đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm/ Internal Audits in the Laboratory

       Tham dự khóa học có đông đảo đại diện của các Trung tâm kiểm định & đo lường, các trung tâm Quan trắc, phân tích môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường, các phòng thí nghiệm phân tích, các cơ quan kiểm định chất lượng,…Tại khóa học TS. Nguyễn Thanh Sơn, ThS. Lê Phú Đông đã tham gia trình bày và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý Phòng thí nghiệm theo định hướng đạt chuẩn ISO với các chuyên gia đánh giá giảng dạy và các đơn vị bạn.

       Kết thúc khóa học cán bộ của trường ĐH Lạc Hồng đã nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia đánh giá về chuyên môn cũng như kinh nghiệm quản lý Phòng thí nghiệm. Với mong muốn trong tương lai gần trường ĐH Lạc Hồng sẽ trở thành một trong những trường ĐH đầu tiên có Phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Đôi nét về ISO/IEC 17025:

        ISO/IEC 17025 (phiên bản mới nhất hiện nay là ISO/IEC 17025:2005) có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thí nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành.

−      Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sử dụng để các phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn phát triển hệ thống quản lý chất lượng, hoạt động hành chính và kỹ thuật. Phòng thí nghiệm, khách hàng, cơ quan chính quyền và các cơ quan công nhận cũng có thể sử dụng nó để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của các phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn.

−      Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 giúp cho các phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn chứng minh được rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật và có độ tin cậy cao.

−      Việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005 sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các phòng thí nghiệm/hiệu chuẩn và các tổ chức khác nhằm hổ trợ cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về việc thống nhất hóa các chuẩn mực và các thủ tục.

Sau đây là một số hình ảnh: