Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Hội thảo “Công nghệ sinh học trong giảng dạy và sản xuất”

        Hội thảo “Công nghệ sinh học trong giảng dạy và sản xuất” phục vụ cho công việc nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên  và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên được diễn ra ngày 29/11/2013 tại phòng B203 – CSI, trường Đại Học Lạc Hồng do khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo của Quý Thầy, Cô và sinh viên trong khoa. Tại Hội thảo, Ths. Lê Thị Thu Hương đại diện Ban Lãnh Đạo Khoa phát biểu chào mừng hội thảo và đề cập những định hướng phát triển ngành Sinh học và những ứng dụng triển vọng trong tương lai.

         Với chủ đề “Công nghệ sinh học trong giảng dạy và sản xuất” do PGS.TS. Bùi Văn Lệ – Trưởng Bộ môn Công Nghệ Sinh Học Thực Vật & Chuyển Hóa Sinh Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày, gồm các nội dung:

·        Giới thiệu 1 số vấn đề công nghệ sinh học thực vật (nuôi cấy mô, …)

·        Hướng phát triển công nghệ sinh học thực vật trong tương tai

·        Hướng nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

           Kết thúc buổi hội thảo Ths. Lê Thị Thu Hương đại diện Ban Lãnh Đạo Khoa Khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường cám ơn PGS.TS. Bùi Văn Lệ đã cộng tác với khoa trong việc phát triển Ngành Công Nghệ Sinh Học, giúp sinh viên trong khoa có nhận thức rõ hơn việc ứng dung kiến thức công nghệ sinh học thực vật trong sản xuất (đặc biệt là nuôi cấy mô )nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có định hướng tốt nghề nghiệp sau này.

             Sau đây là một số hình ảnh từ buổi Hội thảo: