Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Khoa CN Sinh học - Môi trường tổ chức đánh giá bài giảng

           Nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, Khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường đã tiến hành cho các giảng viên giảng bài giảng do mình phụ trách trước Hội đồng đánh giá của Khoa vào chiều ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại phòng Họp.

                 Hội đồng đánh giá bài giảng gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ/ nghề nghiệp

Chức danh

1

ThS. Lê Thị Thu Hương

Phó Trưởng Khoa

Chủ tịch

2

TS. Đinh Xuân Lý

Trưởng Ngành CNSH

Phó chủ tịch

3

TS. Võ Đình Lệ Tâm

Giảng viên ĐHBK TP.HCM

Ủy viên

4

ThS. Nguyễn Thị Mai Liên

Giảng viên, Phó Giám đốc TT Quan trắc & Kỹ thuật MT tỉnh Đồng Nai

Ủy viên

5

ThS. Phạm Thị Lan Thanh

Giảng viên

Ủy viên/Thư ký

              Các môn học của các giảng được trình bày trước Hội đồng đánh giá:

STT

Họ và tên

Tên Môn học

1

KS. Lê Phú Đông

Kỹ Thuật Xử Lý Nước Cấp Và Nước Thải

2

CN. Đỗ Minh Anh

Công Nghệ Sinh Học Dược Phẩm

3

ThS. Vưu Ngọc Dung

Thí Nghiệm Vi Sinh Vật Kỹ Thuật Môi Trường

4

ThS. Mai Hương Trà

Thí Nghiệm Sinh Học Phân Tử

5

ThS. Đoàn Thị Tuyết Lê

Công Nghệ Sinh Học Đại Cương

6

ThS. Phạm Ngọc Hòa

Kỹ Thuật Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí

7

KS. Nguyễn Phan Khánh Thịnh

Quá trình và Thiết bị Chuyển Khối

            Buổi đánh giá diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, trên tinh thần góp ý thẳng thắn từ phía Hội đồng đánh giá, Trưởng bộ môn CNSH và CNMT, cùng toàn thể giảng viên cơ hữu Khoa nhằm giúp cho bài giảng của các giảng viên được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng. Sau buổi đánh giá giảng viên biên soạn đã tiếp thu ý kiến đóng góp để có những điều chỉnh về nội dung bài giảng hoàn chỉnh hơn, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy sau này.

                 Sau đây là một số hình ảnh buổi đánh giá: