Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Khoa CN Sinh học - Môi trường đánh giá giảng dạy cho các Giảng viên tập sự và giảng viên cơ hữu

              Căn cứ theo Quyết định số 851/QĐ-ĐHLH ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về tiêu chuẩn và quy trình xét công nhận chức danh Giảng viên  của Trường Đại học Lạc Hồng. Khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá giảng dạy cho 07 giảng viên tập sự và giảng viên cơ hữu.

               Vào sáng ngày 09 tháng 11 năm 2013 tại phòng Họp,  Khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường đã tiến hành cho các giảng viên tập sự và giảng viên cơ hữu giảng thử trước Hội đồng đánh giá của Khoa.

                 Hội đồng đánh giá giảng dạy của Khoa gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ/ nghề nghiệp

Chức danh

1

ThS. Lê Thị Thu Hương

Phó Trưởng Khoa

Chủ tịch

2

TS. Thái Xuân Du

Tổ trưởng bộ môn CNTB

Phó chủ tịch

3

TS. Nguyễn Đức Thạch

Giảng viên

Ủy viên

4

TS. Võ Đình Lệ Tâm

Giảng viên ĐHBK TP.HCM

Ủy viên

5

ThS. Phạm Thị Lan Thanh

Giảng viên

Ủy viên/Thư ký

              Các môn học của các giảng viên tập sự và giảng viên cơ hữu được trình bày trước Hội đồng đánh giá:

STT

Họ và tên

Tên Môn học

1

KS. Lê Phú Đông

Kỹ Thuật Xử Lý Nước Cấp Và Nước Thải

2

CN. Đỗ Minh Anh

Công Nghệ Sinh Học Dược Phẩm

3

ThS. Vưu Ngọc Dung

Thí Nghiệm Vi Sinh Vật Kỹ Thuật Môi Trường

4

ThS. Mai Hương Trà

Thí Nghiệm Sinh Học Phân Tử

5

ThS. Đoàn Thị Tuyết Lê

Công Nghệ Sinh Học Đại Cương

6

ThS. Phạm Ngọc Hòa

Kỹ Thuật Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí

7

KS. Nguyễn Phan Khánh Thịnh

Quá trình và Thiết bị Chuyển Khối

 

                Tại buổi đánh giá, các giảng viên tập sự và giảng viên cơ hữu đã được các thành viên trong Hội đồng đánh giá góp ý, trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình đứng lớp, từ đó giúp cho các giảng viên tập sự và giảng viên cơ hữu đúc kết kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công tác giảng dạy chính thức về sau.

                 Sau đây là một số hình ảnh buổi đánh giá: