Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Hội thảo “Công nghệ sinh học và ứng dụng”

         Hội thảo “Công nghệ sinh học và ứng dụng” phục vụ cho công việc nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên  và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên được diễn ra ngày 09/11/2013 tại phòng B203 – CSI, trường Đại Học Lạc Hồng do khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo của Quý Thầy, Cô và sinh viên trong khoa. Tại Hội thảo, Ths. Lê Thị Thu Hương đại diện Ban Lãnh Đạo Khoa phát biểu chào mừng hội thảo và đề cập những định hướng phát triển ngành Sinh học và những ứng dụng triển vọng trong tương lai.

         Với chủ đề Công nghệ sinh học và ứng dụng, tham luận “Phát triển vector biểu hiện protein tái tổ hợp trong Bacillus subtilis” do TS. Nguyễn Đức Hoàng – Giám Đốc Trung tâm Khoa Học Công Nghệ Sinh Học – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM trình bày, gồm các nội dung:

·        Giới thiệu chung về Bacillus subtilis

·        Phát triển vector biểu hiện Pgrac

·        Tạo thư viện cải thiện Pgrac

·        Sử dụng biểu hiện các protein khác

·        Hướng nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên

           Kết thúc buổi hội thảo Ths. Lê Thị Thu Hương đại diện Ban Lãnh Đạo Khoa Khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường cám ơn TS. Nguyễn Đức Hoàng đã cộng tác với khoa trong việc phát triển Ngành Công Nghệ Sinh Học, giúp sinh viên trong khoa có nhận thức rõ hơn việc ứng dung kiến thức ngành sinh học trong nông nghiệp, y học, thực phẩm, mỹ phẩm… nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có định hướng tốt nghề nghiệp sau này.

             Sau đây là một số hình ảnh từ buổi Hội thảo: