Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Báo cáo tốt nghiệp Khóa 2008 và Học lại Khoa CN Sinh học – Môi trường

          Ngày 15 tháng 12 năm 2012 tại các phòng B401, B402, B403 và B405 - cơ sở 1, Khoa CN Sinh học – Môi trường tổ chức Báo cáo tốt nghiệp cho Khóa 2008 và Học lại. Do nhiều đề tài nên đợt báo cáo được tổ chức trong hai buổi: sáng và chiều ngày 15 tháng 12 năm 2012, được chia thành 4 tiểu ban như sau:

1. PGS.TS PHAN ĐÌNH TUẤN                                    Chủ tịch Hội đồng

Tiểu ban 1:

1.     ThS. LÊ THỊ THU HƯƠNG                               Trưởng tiểu ban

2.     ThS. VƯU NGỌC DUNG                                   Thành viên

3.     CN. ĐỖ MINH ANH                                          Thành viên

Tiểu ban 2:

1.     ThS. PHẠM THỊ LAN THANH                          Trưởng tiểu ban

2.     ThS. VŨ NGỌC PHƯƠNG DUNG                     Thành viên

3.     ThS. MAI HƯƠNG TRÀ                                     Thành viên

Tiểu ban 3:

1.     ThS. LÊ KIÊN CƯỜNG                                      Trưởng tiểu ban

2.     ThS. PHẠM NGỌC HÒA                                    Thành viên

3.     KS. NGUYỄN THỊ XUÂN MAI                         Thành viên

Tiểu ban 4:

1.     ThS LÊ TRẦN NGỌC TRANG                           Trưởng tiểu ban

2.     KS. LÊ PHÚ ĐÔNG                                            Thành viên

3.     KS. NGUYỄN VĂN TỈNH                                  Thành viên

4.     KS. NGUYỄN PHAN KHÁNH THỊNH              Thành viên

           Sau thời gian 5 tháng thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp, sinh viên hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp của mình đã báo cáo trước Hội đồng. Buổi báo cáo tốt nghiệp diễn ra thành công và để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp. Tại các hội đồng, sinh viên đã tự tin trình bày  báo cáo của mình. Theo đánh giá của các Hội đồng thì các báo cáo đều có chất lượng cao, chứa đựng nội dung mang ý nghĩa thực tiễn. Điều đó thể hiện ý thức học tập, sự nỗ lực không ngừng và tinh thần hăng say làm việc của các bạn sinh viên trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi báo cáo: