Tin tức & Sự kiện

Công Nghệ Sinh Học - Môi Trường  »  Tin tức & Sự kiện

Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên khóa 2008 Khoa CN Sinh học – Môi trường

            Ngày 08 tháng 12 năm 2012 tại các phòng B305, B402, B403 và B405 tại cơ sở 1, Khoa CN Sinh học – Môi trường đã chính thức tổ chức cho sinh viên khóa 2008 báo cáo nghiên cứu khoa học tại hội đồng cấp Khoa.

              Tham dự buổi báo cáo có Thầy PGS.TS Phan Đình Tuấn – Trưởng khoa CN Sinh học – Môi trường, Cô ThS. Lê Thị Thu Hương - Phó trưởng Khoa cùng các thầy cô trong Hội đồng đánh giá và đông đảo các bạn sinh viên Khoa CN Sinh học – Môi trường.

                Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa CN Sinh học – Môi trường bao gồm:

          1. PGS.TS Phan Đình Tuấn                                               Chủ tịch Hội đồng

          2. ThS. Lê Thị Thu Hương                                                  P. Chủ tịch Hội đồng

Các tiểu ban đánh giá:

             TIỂU BAN 1. Khối Công Nghệ Sinh Học

1.        ThS. Lê Thị Thu Hương                              Trưởng tiểu ban

2.        ThS. Mai Hương Trà                                          Ủy viên

3.        ThS. Vũ Ngọc Phương Dung                             Ủy viên

4.        KS. Tô Thị Lan Phương                                      Thư ký

              TIỂU BAN 2. Khối Công Nghệ Sinh Học

1.        ThS. Trần Quốc Tuấn                                 Trưởng tiểu ban

2.        ThS. Phạm Thị Lan Thanh                                Ủy viên

3.        ThS. Vưu Ngọc Dung                                         Ủy viên

4.        CN. Đỗ Minh Anh                                               Thư ký

              TIỂU BAN 3. Khối Công Nghệ Môi Trường

1.        TS. Nguyễn Đức Thạch                              Trưởng tiểu ban

2.        ThS. Nguyễn Thị Mai Liên                               Ủy viên

3.        ThS. Nguyễn Ngọc Châu                                   Ủy viên

4.        KS. Nguyễn Phan Khánh Thịnh                        Thư ký

              TIỂU BAN 4. Khối Công Nghệ Môi Trường

1.        ThS. Cáp Trương Quốc Hiếu                     Trưởng tiểu ban

2.        ThS. Lê Kiên Cường                                           Ủy viên

3.        ThS. Phạm Ngọc Hòa                                         Ủy viên

4.        KS. Lê Phú Đông                                               Thư ký   

              Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn sinh viên Khoa CN Sinh học – Môi trường năm nay là 51 đề tài. Do nhiều đề tài nên đợt báo cáo được tổ chức trong hai buổi: sáng và chiều ngày 08 tháng 12 năm 2012.

                 Nhìn chung năm nay các bạn sinh viên đã nỗ lực chuẩn bị bài báo cáo rất tốt, các bài báo cáo đều đi vào trọng tâm của đề tài. Các đề tài đã được Hội đồng đánh giá là có ý nghĩa thực tiễn, nội dung đề tài phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, công ty, xí nghiệp.

                  Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ báo cáo: